Pladespiller opsætning og indstilling

Hvordan kommer du i gang med en pladespiller

Det kan virke som en uoverskuelig opgave, at skulle købe en ny – eller måske den første – pladespiller.

Vores huserende pladespillerekspert, Claus, har lavet en rigtig god introduktion til netop opsætning af pladespiller, så sæt en kop kaffe over, og lad ham guide dig ind i en verden af analoge glæder..

1. Generelle købsråd.
2. Grundprincipper.
3. Generel opsætning.
4. Tilslutning, RIAA.
5. Placering.
6. Resonanser, tilbagekobling.

1. GENERELLE KØBSRÅD
Går du og overvejer at investere i din første pladespiller, eller er den gamle fra loftet, eller den arvede, alligevel ikke god nok, eller måske for dyr at gøre spilleklar, så er her lidt generelle råd:
Hvis du vil have bedst mulig lydkvalitet og holdbarhed ud af din investering, skal du satse på en af de simpelt opbyggede modeller. Forklaringen er at hvis pladespilleren er opbygget af få dele, er der råd til at konstruere den af dele i højere kvalitet.

En fuldautomatisk pladespiller kan for nogle være det rigtige valg, men regn med måske at skulle betale dobbelt pris i forhold til en simpel manuel pladespiller med ca. samme lydkvalitet.
Hvis du overvejer at købe en brugt pladespiller, skal du kalkulere med at der normalt som minimum skal investeres i en ny pickup inden det er tilrådeligt at lade den spille dine elskede vinyler. Hvis tonearmen ikke følger 1/2” pick-up-montage standarden, kan det være svært eller umuligt at købe en ny pickup. Det kan også være nødvendigt at skifte en ældre drivrem, da den kan være indtørret og smuldrende, og måske er blevet for løs over tid. En drivrem kan have mange profiler og forskellige omkredse, og skal passe til den aktuelle pladespiller.

2. GRUNDPRINCIPPER
Princippet i vinyl-afspilning er at de vibrationer som din tromme-hinde udfører, er analoge med (ens-dannede med) de vibrationer som pick-up’en, et split-sekund tidligere, blev tvunget til at udføre af plade-rillens bugtninger. Af praktiske årsager er bas-tonerne dog blevet voldsomt dæmpede inden
pladen fremstilledes. Bas-niveauet genoprettes i afspilningen igen af RIAA-for-forstærkeren, som kan være indbygget i selve anlægget (phono-indgang), eller være en lille boks mellem plade-spiller og anlæg. I sjældnere tilfælde kan den være indbygget i selve plade-spilleren.

3. GENEREL OPSÆTNING
Når du skal klargøre en ny pladespiller, er der oftest lidt simpelt samlearbejde. Hvis du ikke har mulighed for at gemme emballagen til fremtiden, så gem den som minimum til du er helt sikker på
at alt er udpakket, og fungerer 100%. Overvej seriøst at læse manualen.
Sørg for at placere pladespilleren på en stabil og vandret hylde. Gerne væg-hængt på en tung væg.
Enkelte nye, men oftest ældre, plade-spillere kan have flydende/fjedrende ophæng som skal justeres til vandret. Læg den tyndeste LP du har (som er helt plan) på, og placér et lille let vater-pas omkring dens center, drej tonearmen ca. 4 cm ind over pladen, uden at sænke pick-up’en. Aflæs vater-pas’et i flere retninger og justér ophænget til vandret. Der vil oftest være 3 justerings-skruer tilgængelige fra oversiden.

Vi går ud fra der er monteret pick-up på pladespilleren.
Der er normalt 2 justeringer på armen der skal udføres. Nåletryk og anti-skating. Gem anti-skating til sidst. Enkelte af de billige modeller kan eller skal ikke justeres.

Der er typisk, afhængig af model, 3 forskellige fremgangs-måder til justering af nåle-tryk. Husk at fjern nåle-beskytter og lignende ”overvægt” inden justeringen.

Hvis der ikke er en nåle-tryks-skala på arm eller kontra-lod, er proceduren at flytte på kontra-loddet i bag-enden af armen, og derefter veje nåle-trykket med den medfølgende vægt (typisk en vippevægt)

Kontralod på Pro-ject Debut pladespiller
Kontralod på en Pro-Ject Debut pladespiller

Flyt kontra-loddet og tjek vægten gentagne gange til korrekt nåle-tryk er fundet. Vær opmærksom på at nåle-tryk ofte opgives i mN = 1/10 gram.
Hvis nåle-tryks-skalaen sidder på kontra-loddet, starter man med at opnå ligevægt i armen (0 grams tryk) ved at dreje på kontra-loddet bagest på armen. Når ligevægts-punktet er fundet, nul-stilles skalaen på kontraloddet uden at dreje selve loddet. Dobbelt-tjek at armen stadig er i lige-vægt.
Derefter drejes kontra-loddet til skala’en viser det korrekte tryk.
Hvis nåle-tryks-skalaen ikke sidder på kontra-loddet, men et andet sted på armen, startes med at stille skalaen på 0, inden armen udbalanceres til lige-vægt. Efter udbalanceringen drejes skala-hjulet til korrekt nåle-tryk.

Efter nåle-trykket er indstillet, mangler kun at tilføre anti-skating-kraft. Den tilføres normalt med et lod i snor eller med en skyde- eller dreje-knap med en tal-skala som skal vise det samme som nåletrykket.
Tjek manualen.

Anti-skating vægt
Anti-skating vægt på en Pro-ject Debut Carbon pladespiller.

Anti-skating er en kraft som trækker i armen ud mod dens ”holde-plads”. Den har til formål at sørge for at diamanten trykker ensartet på plade-rillens 2 side-vægge. Ovennævnte principper er de mest anvendte. Variationer over disse kan forekomme.

4. TILSLUTNING, RIAA
De fleste pladespillere har en 3. ledning til stel-forbindelse mellem tone-armen og RIAA-forforstærkeren. Den klemmes fast bag en finger-skrue i nærheden af phono-indgangen. Andre har kun de 2 almindelige stik til hhv. højre og venstre stereo-kanal. I så tilfælde er stel-forbindelsen i stedet
etableret i stikkene.

RIAA-kredsløbet / phono-indgangen, som tidligere nævnt i punkt 2, er en vigtig og uomgængelig del af et pladespiller-setup. Kvaliteten af kredsløbet er vigtig fordi det behandler meget svage signaler direkte fra pick-up’en, og fordi det nøjagtigt skal genskabe frekvensgangen, efter den blev ændret i produktionen af vinyl-pladen.

5. PLACERING
Hvis pladespilleren skal placeres så langt fra anlægget, at den medfølgende ledning ikke kan nå, er det tilrådeligt at have RIAA-for-forstærkeren enten i, eller i nærheden af pladespilleren, og så have det lange kabel efter RIAA-for-forstærkeren. Dette for at undgå brummende støj i højttalerne.
Hvis man oplever hørbart brum, kan det måske hjælpe at placere elektronikken anderledes i fh.t. pladespilleren. Helst længst væk fra pick-up’en.

Som nævnt under punkt 3, er en ”solid” og vandret placering et must. Først pga. lyden, men også for minimal slid på center-lejet. En dedikeret pladespillerhylde anbefales.
Lad være med at placere pladespilleren i et hjørne af rummet, da lyden altid buldrer mest der, og dermed generer pick-up’ens opgave med at aflæse rillens vibrationer.

6. RESONANSER, TILBAGEKOBLING
Da vinyl-afspilning er baseret på fysiske vibrationer fra rillen til pick-up-nålen, er det vigtigt at undgå uvedkommende vibrationer fra bl.a. højttalerne gennem luften, gulvet og møblet, da de delvist vil blive opfanget af pick-up’en igen, hvilket ikke er ønskværdigt.

Hvis lyden bliver grødet, og evt. går i tilbagekobling, når du spiller højt, kan det være fordi højttalerne er for tæt på pladespilleren, fordi underlaget er for ustabilt, fordi pladespilleren er placeret i et hjørne i rummet, fordi du spiller for højt, fordi højttalerne står i et hjørne, fordi en evt. subwoofer er justeret for kaftigt, fordi du har skruet op for bas-kontrollen, fordi du har aktiveret
loudness-kredsløbet. Oftest er det en kombination af flere af disse punkter.

Virker det hele stadig lidt uoverskueligt? – Når du køber pladespiller hos Tape Connection, står vi altid klar med råd og vejledning, så du får den bedste oplevelse med din pladespiller

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail